Resultaten

Hieronder een overzicht van de resultaten en outputs van het Europese ICARD-project:

Resultaten

  • Verzameling en analyse van de bestaande programma's, modules en werkwijzen binnen het hoger onderwijs ter bevordering van het zelfbewustzijn, de zelfontplooiing en de carrièreplanning van studenten;
  • Ontwikkeling van het Europees Programma voor loopbaanontwikkeling, een transversaal leerprogramma waarmee wordt beoogd dat studenten in het hoger onderwijs zich beter bewust worden van de arbeidsmarkt en hun carrière effectief gaan plannen. Het programma bestaat uit modules, leermateriaal en evaluatie- en beoordelingsinstrumenten;
  • Een proef met het materiaal in vier Europese landen;
  • Opstellen van richtlijnen en aanbevelingen voor de invoering van het programma door andere hogeronderwijsinstellingen;
  • Meer bewustzijn van de behoefte aan beter geïnformeerde en opgeleide jonge werknemers

Intellectuele Outputs (rechtstreeks gekoppeld aan de resultaten)

O2
Europees Programma voor loopbaanontwikkeling (ECDP)
O3
Leermateriaal in vijf talen (Engels, Nederlands, Italiaans, Roemeens en Spaans)
O5
Richtlijnen en aanbevelingen voor invoering van het ECDP

Promo material